top of page

Guidefyren är nyckeln till en upplevelse!

Utdrag ur stadgarna:

 

GUIDEFYREN rf

Professionella Guider i Helsingfors med omnejd eller - Professionella Guider i Helsingforsregionen. Föreningens hemort är Helsingfors med verksamhet som omfattar Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Tusby och Sibbo. Föreningens språk är svenska.

 

Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att fungera som förbindelselänk mellan personer med yrkesexamen för guide inom turistbranschen, att utveckla yrkesguidningar och öka yrkeskunskapen hos föreningens medlemmar samt representera finländska yrkesguider i nationella och internationella sammanhang samt förstärka bilden av Helsingforsregionen och Finland inom turismnäringen.

 

Föreningen fullföljer sitt syfte till sina medlemmar genom att arrangera möten, ordna studiebesök, resor, utbildningstillfällen och genom att delta i resemässor och utställningar samt att stödja genomförandet av guideyrket på ett positivt, modernt och innovativt sätt och ge möjlighet för sina medlemmar efter styrelsens godkännande att presentera sina särområden inom guideyrket via föreningens aktivt upprätthållna modernaste, sociala medier.

 

Föreningen fullföljer sitt syfte genom en öppen dialog mellan kommunala och statliga instanser, samt organisationer inom tredje sektorn gällande turistbranschens främjande inom Helsingfors med närliggande kommuner Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Tusby, Sibbo.

 

Föreningen kan ta emot understöd, stipendier, projektunderstöd, donationer och testamenten för att finansiera sin verksamhet. För att stöda verksamheten kan föreningen arrangera avgiftsbelagda konserter, kulturevenemang, seminarier och exkursioner för allmänheten samt ordna penninginsamlingar och lotterier efter att ha erhållit lagliga tillstånd. Föreningen kan äga för verksamheten fast och lös egendom. Föreningen kan dela ut stipendier till andra organisationer inom tredje sektorn, som på ett övergripande sätt har främjat föreningens verksamhetsformer genom gott samarbete och gjort guideyrket mera synligt.

Fölisöfjärden © Riikka von Martens
bottom of page